SKJUTBANOR & SKJUTREGLER

ÖPPETTIDER


Våra generella öppettider är enl. nedan. Vänligen se vår kalender för aktuellt datum då enskilda ändringar kan förekomma. Skjutfria dagar (skjutning ej tillåten) är normalt sett Långfredagen, Påskdagen och Juldagen.


Måndag-Torsdag   09.00 – 20.00
Fredag-Lördag        09.00 – 18.00
Söndagar                  09.00 – 16.00


Älgbanan är normalt öppen tisdagar och torsdagar kl. 17.30-20.00 under perioden juni t.o.m. augusti.
Under april och maj har vi öppet endast torsdagar och i september endast lördagar. Avvikande skjuttider kan förekomma, se kalendern. 


Skeetbanan är normalt öppen söndagar kl.10.00-14.00 maj t.o.m. september. OBS: Anmälan för skeet-skytte ska ske mellan 10.00 och 11.00.  Avvikande skjuttider kan förekomma, se kalendern. 


Vid frågor, vänligen kontakta ansvarig skjutledare, se fliken ”Kontakt”

ÄLGBANAN


Vid ALL skjutning ´på älgbanan gäller våra skjutregler! (Se nedan)


Priser och betalning

10 kr/serie (4 skott) för medlemmar (medlemskort krävs i avd. 05-01)
20 kr/serie (4 skott) för icke medlem


OBS: Ingen försäljning av ammunition på älgbanan

Betalning sker på plats. Kontanter medges i undantagsfall.

 

SKEETBANAN


Vid ALL skjutning på skeetbanan gäller våra skjutregler! (Se nedan)


Priser och betalning

35 kr för medlem (medlemskort krävs i avd. 05-01)

40 kr för icke medlem
Priserna avser 25 st duvor
Priset för 1x15 serie: 25 kr/serie


OBS! Endast stålhagel gäller.
Vi säljer ingen ammunition på skeetbanan!

Endast swish betalning gäller till följande nummer:  123 344 5954,
märk betalningen med ”Skeet”

VÅRA SKJUTREGLER

Vid ALL skjutning på våra skjutbanor gäller våra skjutregler.
Se till att du är väl inläst på dessa inför ditt besök.

Klicka på denna länk för att ladda ner dem som ett separat dokument. 

Skjutregler - Norrköpings Jaktskytteklubbs Älgbana


 • Kontrollera ALLTID att skjutbåset är tomt innan du går fram till skjutvallen genom att kacka på dörren öppna och titta
 • Ingen skjutning med kulgevär utanför skjutbåset oavsett kaliber
 • Du får inte ställa upp egna mål på 25 m eller 50 m! (då förvallen inte fungerar som kulfång.) Du som bryter mot dessa regler gör ett brott mot föreningens regler då eventuella rikoschetter kan förekomma! TÄNK PÅ ATT DETTA KAN VARA STRAFFBART ENLIGT SVENSK LAG OM OLYCKAN SKULLE VARA FRAMME
 • Egna skjuttavlor får sättas upp endast på 80 m vallen på anvisad plats
 • Skjutning med slug/hagel är förbjudet
 • Skjutning med handeldvapen/pistol är förbjudet
 • Har du satt upp egen skjuttavla, tar du med dig den hem igen
 • Tomhylsor ska EJ ligga och skräpa längs golvet
 • RÖKNING FÖRBJUDEN i skjutbåset pga brand- och explosionsrisk
 • Jägarexamen har särskilda undantag
 • Banansvarig har ALLTID rätt att avvisa skytt pga brist på vapensäkerhet, bristfällig uppmärksamhet, dåligt beteende, bristfällig utrustning
 • Dessa regler är enligt klubbens stadgar och svensk lag och för att våra medlemmar i Jägarnas riksförbund skall vara rätt försäkrade

 


Skjutregler - Norrköpings Jaktskytteklubbs Skeetbana


 • Endast stålhagel gäller
 • Ingen skjutning får förekomma utöver träningstider inte ens med egen kastare! Du som bryter mot dessa regler gör ett brott mot föreningens regler då eventuella rikoschetter kan förekomma! TÄNK PÅ ATT DETTA KAN VARA STRAFFBART ENLIGT SVENSK LAG OM OLYCKAN SKULLE VARA FRAMME
 • Här skjuter vi endast hagel, slug är inte tillåtet. Ej heller OK att sätta papper för att ” kolla” sin hagelsvärm
 • Vi kräver att du innehar hörselskydd och skyddsglasögon. Gäller både skyttar och åskådare
 • Kommer du som har jägarexamen med licens för hagelvapen med en ”kompis” som vill skjuta gäller en armlängdsavstånd samt att skjutledaren för skeetbanan är med på samma avstånd
 • Vapenrem får EJ förekomma på vapnet
 • Jägarexamen har särskilda undantag
 • Skeetansvarig har ALLTID rätt att avvisa skytt pga brist på vapensäkerhet, bristfällig uppmärksamhet, dåligt beteende samt bristfällig utrustning
 • Dessa regler är enligt klubbens stadgar och svensk lag och för att våra medlemmar i Jägarnas Riksförbund skall vara rätt försäkrade